رضا محمدی

 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
 • مهندسی مواد و متالورژی
 • دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
  • عنوان پایان نامه: بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد Fe-Ni-Mn در حالت مذاب فوق سریع سرد شده
 • کارشناسی دانشگاه تبریز
  • عنوان پایان نامه: بررسی تف جوشی در فاز مایع آلومینیوم
 • اینستاگرام: _Mohammadi.Reza_

Reza Mohammadi

 • CEO and member of board of directors
 • Materials science and Engineering
 • PhD Candidate at Sharif university of technology
 • Sc. at Tehran university
  • Thesis Title: Microstructure and Mechanical Properties investigation of Super cooled liquid Fe-Ni-Mn alloy
 • Sc. at Tabriz university
  • Thesis Title: Investigation of Aluminum Sintering in Liquid phase for Al-Mg, Al-Si, Al-Zn alloys
 • Instagram: _Mohammadi.Reza_

فرید اقبالی

 • عضو هیئت مدیره
 • مهندسی مواد و متالورژی
 • کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد فلزی دانشگاه صنعتی سهند
  • عنوان پایان نامه: تأثیر پیرسازی تحت تنش بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد ماراجینگ نیکل-مولیبدن-منگنزدار
 • کارشناسی مهندسی سرامیک دانشگاه تبریز
  • عنوان پایان نامه: بررسی پارامترهای سینتیکی در شیشه سرامیک‌ها به روش جانسون-مل-آورامی
 • اینستاگرام: farid.eghbali

Farid Eghbali

 • Member of board of directors
 • Materials science and Engineering
 • Sc. Materials science and Engineering at Sahand University of Technology
  • Thesis Title: Effect of stress aging on the microstructure and mechanical properties of Ni-Mn-Mo maragingsteels
 • Sc. Ceramic Engineering at Tabriz University
  • Thesis Title: Investigation of kinetic parameters in glass-ceramics by Johnson-Mehl-Avrami
 • Instagram: Farid.eghbali

مبین خرمی افشرد

 • عضو هیئت مدیره
 • کارشناسی ارشد مدیریت MBA گرایش بازاریابی – دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی مهندسی برق گرایش بیوالکتریک – دانشگاه صنعتی سهند
 • اینستاگرام: Mobinkhorrami1

Mobin Khorrami Afshord

 • Member of board of directors
 • Sc. MBA Management – Marketing at Azad University
 • Sc. Electrical Engineering – Bioelectric at Sahand University of Technology
 • Instagram: Mobinkhorrami1

امید اقبالی

 • عضو هیئت مدیره
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش سیستم‌های قدرت – دانشگاه صنعتی سهند
 • کارشناسی مهندسی برق گرایش کنترل – دانشگاه صنعتی سهند
 • اینستاگرام: Omid_Eghbali

Omid eghbali

 • Member of board of directors
 • Sc. Electrical Engineering – Power Systems at Sahand University of Technology
 • Sc. Electrical Engineering – Control at Sahand University of Technology
 • Instagram: Omid_Eghbali

علی اکبر عزیزی مرزونی

 • عضو هیئت مدیره
 • مهندسی مواد و متالورژی
 • کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
  • عنوان پایان نامه: ایجاد لایه های حاوی کاربید و نیترید تیتانیم به روش درجا از طریق ذوب سطحی توسط فرایند جوشکاری قوسی تنگستن
 • کارشناسی دانشگاه تبریز
  • عنوان پایان نامه: بررسی خواص شیشه های کوردیریتی
 • اینستاگرام: Alii.azizi.92

Ali akbar azizi marzouni

 • Member of board of directors
 • Materials science and Engineering
 • Sc. at Tehran university
  • Thesis Title: Feasibilt of formation of TiC and TiN on structural steel
 • Sc. at Tabriz university
  • Thesis Title: Review on cordierite glass properties
 • Instagram: Alii.azizi.92