فرید اقبالی

 • عضو هیئت مدیره
 • مهندسی مواد و متالورژی
 • کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد فلزی دانشگاه صنعتی سهند
  • عنوان پایان نامه: تأثیر پیرسازی تحت تنش بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد ماراجینگ نیکل-مولیبدن-منگنزدار
 • کارشناسی مهندسی سرامیک دانشگاه تبریز
  • عنوان پایان نامه: بررسی پارامترهای سینتیکی در شیشه سرامیک‌ها به روش جانسون-مل-آورامی
 • اینستاگرام: farid.eghbali

Farid Eghbali

 • Member of board of directors
 • Materials science and Engineering
 • Sc. Materials science and Engineering at Sahand University of Technology
  • Thesis Title: Effect of stress aging on the microstructure and mechanical properties of Ni-Mn-Mo maragingsteels
 • Sc. Ceramic Engineering at Tabriz University
  • Thesis Title: Investigation of kinetic parameters in glass-ceramics by Johnson-Mehl-Avrami
 • Instagram: Farid.eghbali

امید اقبالی

 • عضو هیئت مدیره
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش سیستم‌های قدرت – دانشگاه صنعتی سهند
 • کارشناسی مهندسی برق گرایش کنترل – دانشگاه صنعتی سهند
 • اینستاگرام: Omid_Eghbali

Omid eghbali

 • Member of board of directors
 • Sc. Electrical Engineering – Power Systems at Sahand University of Technology
 • Sc. Electrical Engineering – Control at Sahand University of Technology
 • Instagram: Omid_Eghbali